OPEKARSKI PROIZVODI, KROVOVI, PODOVI

Pouzdan materijal veće mase je izazov koji treba dostići za nekoliko različitih građevinskih proizvoda. Podni i krovni materijali zahtevaju punioce konstantnog kvaliteta koji se ponašaju neutralno u procesu proizvodnje ovih materijala. Proizvođači opeka imaju potrebu za kalcijumom u mešavini kako da bi menjali boju proizvoda da odgovore zahtevima tržišta, a to su moderni proizvodi u različitim bojama.

Problem

Mnogi materijali za izgradnju zahtevaju minimalnu težinu da bi izdržali uticaj sredine i klimatske uticaje tokom dugog životnog veka. Ovo je posebno tačno za proizvode koji ulaze u sastav zidova, krovova i podova. Težina nije jedini problem. Nekada finalna boja kod završnih proizvoda mora da zadovolji nove trendove i zahteve klijenata,posebno za fasade, gde se završna boja najviše zahteva.

Rešenje

Proizvođači opekarskih proizvoda, krovnih membrane i tepiha koriste fini punilac (filer) od kalcijum karbonata, poznat kao Calcitec® u svojim procesima proizvodnje , a iz različitih razloga.

Proizvođači opekarskih proizvoda traže reagens koji će redukovati tamnu boju gline nakon pečenja,tako što dodaju glini veoma fini punilac od kalcijum karbonata.

Bitumenski pokrivači krovova i podova moraju imati težinu kada se postave.Bitumenske šindre,takođe,moraju imati težinu kada se postave. Što su klimatski uslovi teži ,to bitumenske membrane i šindre moraju biti tanje i gušće da bi se suprotstavile uticajima.

Pogledajte naše preporuke