KREČNO-PEŠČANI BLOKOVI

Krečno-peščani blokovi se prave od peska, kreča i vode (bez aditiva). Pomoću visokog pritiska na mešavinu i autoklaviranja nakon toga, nastaje čvrst beli materijal za gradnju. Dobra akustična izolacija , dobra sposobnost akumulacije toplote i vlage, kao i vatrootpornost su glavne karakteristike zbog kojih arhitekte predlažu ovaj materijal za visokogradnju.

Problem

Blokovi visoke čvrstoće su često potrebni za zidove velike nosivosti.Spoljašnji zidovi i unutrašnji zidovi uglavnom moraju imati termičku i zvučnu izolaciju i projektanti žele da postignu višestruku korist za ceo objekat korišćenjem iste vrste materijala. Zidovi moraju biti cenovno povoljni.

Rešenje

Krečno-peščani blokovi su prefabrikovani elementi koji paralelno obezbeđuju strukturu, termičku izolaciju i zvučnu izolaciju. Proizvode se mešanjem kreča,peska i vode u serijskoj proizvodnji, gde kreč mora da reaguje tačno na vreme da se dobije određena rana čvrstoća pre ulaska u autoklav. Živi kreč sa svojom specifičnom hemijskom strukturom, reaktivnošću i finoćom je ključni sastojak u ovoj proizvodnji. Krečni malteri imaju sličan linearan koeficijent ekspanzije kao krečno-peščani blokovi, čime se izbegava pucanje po površini.
 

Pogledajte naše preporuke