Zidarski malteri, Malteri , Fasadni malteri

Malteri za zidanje, malteriasnje i dekorisanje moraju da poseduju dobre i zdrave karakteristike kako u svežem, tako i u ugrađenom stanju. Malteri imaju za cilj da povežu cigle/blokove u jedinstvenu celinu, utiču na izgled i kvalitet  površina kako za spoljne tako i za unutrašnje strukture zidova. Kako bi odgovorila savremenim izazovima u građevini i zahtevima koji se odnose na “zdravu i zelenu” izgradnju, kompanija Carmeuse nudi svoj proizvod / rešenje  na bazi kreča “SuperCalco” svim našim kupcima, arhitektama i investitorima.  

Problem

Vlasnici koji grade ili renoviraju objekte imaju za cilj da koriste pouzdana rešenja i materijale.Takav cilj pozitivno doprinosi funkcionalnosti objekta, estetici, kao i zahtevima stabilnosti, a sve to za dobrobit ljudi koji žive i rade u takvim objektima.

Projektantima, kao što su arhitekte ili inžinjeri su potrebni pouzdani proizvodi koji ispunjavaju zahteve Vlasnika. Oni moraju da balansiraju između kratkoročnih zahteva Izvođača radova, koji žele da rade brzo i ekonomično, i dugoročnih zahteva Vlasnika objekta,koji zahtevaju dugotrajne, atraktivne  i objekte bez potrebe za sanacijama.

Izvođači radova traže proizvode ujednačenog kvaliteta koji se lako upotrebljavaju. Spojevi i površine kod zidarskih maltera moraju biti lako i potpuno ispunjeni, dok se opeke ili blokovi moraju lako i brzo postaviti na odgovarajuće mesto. Zidarski malteri , fasadni malteri i malteri uopšte moraju imati takva svojstva koja će izvođačima pomoći da rade lako,brzo i ekonomično uz minimalne troškove otpadnog materijala,a uz konstantan kvalitet.

Rešenje

Obradivost

Uz SuperCalco®, kao vezivnim sredstvom sa velikom površinom čestica, mešavina može da održi veću količinu vode. Takođe, povećava fluidnost mešavine,a poboljšava njenu stabilnost.

Kvalitet radova

Malteri koji sadrže SuperCalco® su finije i obradivije konzistencije, a pri tome je zadržavanje vode u malterima odmah nakon ugradnje, a to promoviše dobro izvođenje radova. Ovo omogućava kompletnu ispunu , lakše malterisanje i fino završno malterisanje. Konačan rezultat je obrada visokog kvaliteta.

Ušteda

SuperCalco® malteri mogu biti ekonomični za korišćenje. Zahvaljujući kombinaciji obradivosti,zadržavanju vode i lakšoj upotrebi sa konstantnom i tačnom ispunom i adhezijom dobija se minimalizacija otpadnog materijala.Bolji kvalitet izrade će smanjiti potrebe za dodatnim radovima ili sanacijama.

Vezivna svojstva

SuperCalco® malteri imaju izuzetne vezivne parametre zahvaljujući visokom stepenu obradivosti,lepljivosti i zadržavanju vode. Takođe, ovakvi malteri obezbeđuju kontinualnu vezu između opeke ili blokova, te kompletno popunjavaju prostor između njih.

Vlaga i prodiranje vode

Prodiranje vode u zidove i zgrade je posledica propusta u izgradnji da se obezbedi prevencija od prodiranja vlage.Voda je glavni uzrok propadanja materijala i može da fundamentalno utiče na performanse i izdržljivost komponenti materijala ugrađenih u objekat. Zidovi koji su zidani malterima u čijoj mešavini učestvuje SuperCalco® imaju odličnu otpornost na prodiranje vode.

Izdržljivost

Do kraja 20. Veka , skoro svi objekti koji su zidani opekom i blokovima su zidani korišćenjem krečnih maltera.Njihova izdržljivost i dugoročne performanse su ovekovečene u mnogim istorijski bitnim objektima na našim prostorima. Velika otpornost na savijanje u kombinaciji sa održivom otpornošću na pritisak Neadekvatna otpornost maltera u odnosu na pozicije koje su malterisane je čest uzrok loma. Mekši krečni malteri nude bolju elastičnost i kompenzuju mala pomeranja i promene zapremine,što redukuje potrebu za pomerljivim spojevima. Malteri na bazi SuperCalco® hidratisanog kreča su fleksibilniji i mogu da apsorbuju velike deformacije pre loma.

Ekološki učinak

Na kraju životnog veka objekta, malteri čiji je sastojak SuperCalco omogućavaju lakše recikliranje materijala i tako pospešuju efikasno korišćenje resursa.

  • Mnogi istorijski objekti na našim prostorima pokazuju da krečni malteri doprinose dugoročnom performansu.
  • Krečni malteri su generalno mekši od opeke.Ova činjenica omogućava da se malter može lako ukloniti bez uzrokovanja štete, pa se opeka može lako očistiti i ponovo iskoristiti u novim objektima.

SuperCalco® se ponaša kao ugljenični sunđer,tako što apsorbuje ugljen dioksid iz vazduha.Ovaj proces postepeno povećava otpornost tokom vremena i poboljšava status objekta po pitanju emisije ugljen dioksida tokom životnog veka objekta.

Pogledajte naše preporuke