Asfalt

Asocijacija putarskih udruženja, preduzeća zadužena za izgradnju, održavanje putne infrastrukture svakodnevno se susreću sa izazovom kako da povrate uložena sredstva u izgradnju puteva i njihovo održavanje, te kako da smanje uticaj štetnih faktora koji utiču na habanje i trošenje završnog sloja asfalta. Da bi produžili vek trajanja završnog sloja asfalta, neprekidno su u potrazi za najboljim rešenjima koja donose održive i dugoročne rezultate. Hidratisan kreč, pod zaštićenim imenom – ViaCalco KA, je hemijski aktivan filer koji direktno stvara dodatnu vrednost i trajno rešenje za sve proizvođače asfalta. ViaCalco KA – Vaše rešenje za kvalitetan asfalt.

Problem

Projektne kuće i instituti za projektovanje  svakodnevno se u svom poslu susreću sa izazovima prilikom projektovanja - kako smanjiti i uticati na uštedu prirodnih resursa i redukciju ukupnih troškova prilikom buduće izgradnje. Kao rezultat, uvek se traže i zahtevaju rešenja koja će direktno uticati na dugoročnost trajanja puteva.

Rešenje

Hidratisani kreč je hemijski aktivan filer. Njegova primena nudi više benefita koji direktno utiču na smanjenje osetljivosti pri uticaju vlage, tako što povećava ukupnu masu asfaltne mešavine, te olakšava sam proces spravljana mešavine pri velikim temperaturama. Direktan rezultat primene filera u asfaltnim mešavinama je neutralisanje faktora pucanja i «zamora » same mešavine. Takođe, hidratisani kreč smanjuje uticaj starenja asfalta što direktno utiče na usporavanje oksidacije bitumena u asfaltnoj smeši. Kao krajnji rezultat, trotoari i ivičnjaci koji su sastavni deo asfaltnih kolovoznih konstrukcija, ostaju zaštićeni od starenja i pucanja – direktno im se produžava životni vek.

Prilikom habanja i starosti samih tortoara i ivičnjaka, prvobitno dolazi do formiranja mikro-pukotina. Vremenom, iz mikro-pukotina, nastaju velike pukotine i oštećenja. Hidratisani kreč delimično utiče na smanjenje nastanka pukotina, budući da kreč vrši hemijsku reakciju sa elementima koji se nalaze u bitumenu formirajući veće membrane, koje direktno utiču na formiranje zaštite i preusmeravanje malih pukotina van kolovoznih konstrukcija.

Rezultati ispitivanja i istraživanja Savezne Američke agencije za kontrolu puteva, došle su do zaključka da primena hidratisanog kreča u asfaltnim mešavinama povećava njihovu izdržljivost u opsegu od 20% do 50%. U Evropi, rezultati ispitivanja i istraživanja sprovedeni od strane Francuskih stručnjaka iz agencije za održavanje puteva, pokazali su da je taj nivo na oko 25% u korist produženja životnog veka asfaltnih mešavina (izvor – EuLA)

 

Pogledajte naše preporuke