Hidrogradnja

Klimatske promene i velike promene niova voda u odnosu na kopno, stvaraju direktan izazov za sva upravljačka tela koja su zadužena za kontrolu i održavanje obala i područja oko velikih vodenih površina. Obaloutvrde, nasipi, brane, plovni kanali su veoma važan faktor i sve lokalne zajednice treba da imaju uspostavljen sistem izgradnje i održavanja ovih objekata. Zaštitni zid izgrađen od gabaritnog kamenja (Agregat) prevashodno služi kao zaštitni bedem ali takođe i kao dobro arhitektonsko rešenje. 

Problem

Uticaj globalnog zagrevanja i velike klimatske promene direktno utiču na povećanje nivoa okeana, mora, reka i svih vodenih tokova usled velikog broja kišnih dana tokom godine. Ove pojave predstavljaju danasnjoj civilizaciji jedan od najvećih izazova sa kojima se susreću. Povećanjem broja ljudi koji žive u priobalnim delovima, postavlja se veliki zadatak da se te oblasti sačuvaju i zaštite od elementarnih nepogoda (zemljotresa, poplava, itd..).

Rešenje

Projektovanjem i izgradnjom obaloutvrda i zaštitnih nasipa, u mnogome će pomoći gradovima i naseljima da se adekvatno zaštite od direktnog uticaja klimatskih promena. Krečnjački kamen (velikog gabarita od 2kg – 600kg mase) uglavnom se koristi za radove izrade nasipa i drenaža, a sve to kako bi se smanjio rizik od poplava. U prilog tome, mi kao proizvođač kamenih agregata (svih granulacija) možemo da ponudimo naše proizvode i da odgovorimo na sve zahteve tržišta.

Pogledajte naše preporuke