AUTOKLAVIRANI GAS BETON

Sve više i više ljudi na planeti iziskuje gradnju objekata na efikasniji način po pitanju resursa, a u vezi sa energetski efikasnim zidanim konstrukcijama. Sve ovo pozicionira gradnju blokovima od autoklaviranog ćelijskog betona kao vodeća rešenja u visokogradnji. Autoklavirani ćelijski beton se proizvodi mešanjem živog kreča sa cementom, peskom, vodom i aluminijumskim puderom, što daje smesu koja narasta i formira lagane blokove koji imaju odlične termičke i akustične osobine.

Problem

Poslednjih nekoliko decenija potreba za stambenim jedinicama i industrijskim postrojenjima je značajno porasla zbog brzog rasta populacije i spontanog rasta veličine gradova. Cilj održive urbanizacije je izazvan trendom da se izgrade ekološki i  resursno efikasni objekti.

Rešenje

Autoklavirani Gas Beton (AAC-Autoclaved aerated concrete) je lagan i prefabrikovan betonski materijal. Paralelno doprinosi strukturi, termičkoj izolaciji, vatrootpornosti , otpornosti na budj,  za stambene objekte i industrijske objekte. AAC je prepoznat kao održiv proizvod za gradnju, veoma efikasan po pitanju iskorišćenja resursa,a male specifične mase u rangu oko 250 kg/m³. AAC se proizvodi mešanjem kreča,peska,cementa,gipsa i aluminijumskog praha u serijskoj proizvodnji. Živi kreč koji daje potrebnu reaktivnost i finoću je jedan od ključnih sastojaka u procesu proizvodnje AAC proizvoda, a to su blokovi,zidni paneli,podni paneli,fasadni paneli i nadvoji.

Pogledajte naše preporuke