Hydrated Lime

NAŠI PROIZVODI

Hidratisani kreč je multifunkcionalni aditiv za asfaltne mešavine. Pomaže prilikom štete nastale pod uticajem vlage ili prilikom otapanja leda na kolovozu, redukuje hemijsko starenje bitumena i poboljšava njegova mehanička svojstva. Asocijacije i agencije koje se bave analizom održavanja puteva, jedinstvene su u stavu da učešće hidratisanog kreča u asfaltnim smešama povećava dugotrajnost do 25% duže u odnosu na mešavine bez dodatka hidratisanog kreča. 

Imate pitanja? Kontaktirajte naš korisnički servis