ViaCalco

NAŠI PROIZVODI

Primena kreča u tretmanu i stabilizaciji zemljišta ima za cilj da promeni loš kvalitet zemljišta i njegove nepovoljne karakteristike, u odgovorajuće zemljište dobrih i kvalitetnih karakteristika obradivosti za sve slojeve u kojima se vrši tretman stabilizacije. U cilju proširenja asortimana proizvoda i njihovih primena u građevinskoj industriji, Carmeuse danas u svom asortimanu ima jedinstvenu robnu marku – VIACALCO. Ovaj proizvod (vezivo) je prilagođeno za više tipova zemljišta sa kojima se danas susreću izvođači radova na gradilištu. Takođe ovi proizvodi mogu da se koriste i primenjuju za: sušenje zemljišta, modifikaciju zemljišta, stabilizaciju zemljišta.
 
  • ViaCalco®  90

ViaCalco® 90 ije “živi kreč” definisan kao CL90-Q prema standradu (EN 459-1) gde je ukupno učešće CaO+MgO veće od 90%. Koristi se i preporučuje za sledeće tipove zemljišta: kohezivna zemljišta, glinovita zemljišta (optimiziju zemljište usled pucolanske rekacije). U vlažnim zemljištima efekat isušivanja će biti značajniji i izraženiji, transformišući nepristupačne puteve u pristupačne.

  • ViaCalco® 80

ViaCalco® 80 je “živi kreč” definisan kao CL90-Q prema standradu (EN 459-1) gde je ukupno učešće CaO+MgO veće od 80%. Koristi se i preporučuje za sledeće tipove zemljišta : kohezivna zemljišta, glinovita zemljišta.

  • ViaCalco® C70

ViaCalco® C70 je visoko-krečno hidraulično vezivo, sa učešćem CaO+MgO većim od 70%. Pošto je u pitanju hidrauličan tip veziva, u sebi sadrži cement kako bi se povećao nivo nosivosti u kratkom roku. Preporučuje se i koristi u tipovima zemljišta koja su manje kohezivna i ne sadrže nivo finih čestica. Optimizuje i neutralizuje učešće gline, povećava i ubrzava performanse zemljišta u pogodno tlo za izgradnju.

  • ViaCalco® C50

ViaCalco® C50 je srednje-krečno hidraulično vezivo, sa učešćem CaO+MgO većim od 50%. Pošto je u pitanju hidrauličan tip veziva, u sebi sadrži cement kako bi se povećao nivo nosivosti u gornjim slojevima u kratkom roku. Preporučuje se i koristi u tipovima zemljišta koja su manje kohezivna i ne sadrže nivo finih čestica. Optimizuje i neutralizuje učešće gline, povećava i ubrzava performanse zemljišta u pogodno tlo za izgradnju.

  • ViaCalco® C30

ViaCalco® C30 je hidraulično vezivo, sa učešćem CaO+MgO većim od 30%. Pošto je u pitanju hidrauličan tip veziva, u sebi sadrži cement kako bi se povećao nivo nosivosti u kratkim rokovima. Preporučuje se i koristi u tipovima zemljišta koja su prašinasta i prašinasto-peskovitog sastava. Optimizuje i neutralizuje učešće gline, povećava i ubrzava performanse zemljišta u pogodno tlo za izgradnju.

  • ViaCalco® F

ViaCalco® F je hidraulično vezivo, sa učešćem CaO+MgO većim od 30%. Hidraulične komponente u “mix proizvodu” povećavaju nivo nosivosti u kratkim rokovima. Preporučuje se i koristi u tipovima zemljišta koja su prašinasta i prašinasto-peskovitog sastava. Optimizuje i neutralizuje učešće gline, povećava i ubrzava performanse zemljišta u pogodno tlo za izgradnju..

Kalkulator

m
m
0
cm
0
%
kg/m³
0
kg/m²

Imate pitanja? Kontaktirajte naš korisnički servis