PremiaCal

NAŠI PROIZVODI

PremiaCal® je posebno dizajniran mleveni krečnjački kamen, dizajniran za sve vrste aplikacija za gotove i prefabrikovane betone. Pomaže da se poboljšaju reološka svojstva betonskih mešavina, rezultujući boljoj mogućnosti za pumpanje betona. Nudi,takodje, konzistentno ponašanje u absorpciji vode , što se posebno ceni kod samougradivog betona. Zahvaljujući svetloj boji, PremiaCal® je preporučen za upotrebu u arhitektonskim betonima,tako da minimalizira učešće aditiva za boju. Pored ovih tehničkih prednosti, PremiaCal® delimično može zameniti cement u mešavini što će omogućiti proizvođačima redukciju troškova proizvodnje.

 

 

 

Imate pitanja? Kontaktirajte naš korisnički servis