Tretman zemljišta

Zemljište sa slabim ili nedovoljnim prirodnim čvrstoćama je jedan od glavnih izazova za sve geo-inženjere i projektante prilikom projektovanja. Primena ViaCalco veziva u tretmanu zemljišta ima direktno za cilj da “neupotrebljivo” zemljište preobrazi u pogodno zemljište, koje će biti odlična osnova za izradu svih slojeva nasipa (osnovni sloj, pod-sloj, završni / noseći sloj) koji se izgrađuju za sve konstrukcije u oblasti niskogradnje – putevi, auto-putevi, železničke pruge, industrijske parkove, aerodrome, vetroparkove i ostale zemljane radove. 

Problem

Prisustvo povećanog nivoa vlage, slab kvalitet zemljišta mogu da predstavljaju veliki izazov u rešavanju ovih pojava gotovo na svim gradilištima u današnjoj modernoj građevinskoj industriji. Ne odgovarajuće zemljište (glina, jalovina, les, itd..) predstavljaju veliki problem i direktno utiču na uslove izgradnje. Pristup teškoj mehaniziaciji i opremi je gotovo nemoguć. Veoma je teško postići i ispuniti zahtevane norme po projektnoj dokumentaciji: dozvoljena vlažnost, čvrstoća, zbijenost, itd. koji su definisani od strane geotehničke i geomehaničke struke. Povećana vlažnost, slaba zbijenost direktno utiču na loš kvalitet izrade nasipa i ostalih platformi u oblasti niskogradnje. Za samo gradilište, investitora, izvođača radova:

izgubljeno vreme  =  izgubljen novac !

Rešenje

ViaCalco® proizvod, vezivo na bazi kreča – u veoma kratkom roku, svojom reaktivnošću postiže značajne rezultate, te dugoročno utiče na ključne parametre samog zemljišta.

Dodatkom kreča u ovoj fazi, postižu se velike vrednosti u tri najglavnija parametra zemljišta:

•           Isušivanje zemljišta – redukcija vlažnosti

•           Modifikacija zemljišta – redukcija indeksa plastičnosti, indeksa kvaliteta zbijenosti i povećanje ranih čvrstoća

•           Stabilizacija zemljišta – povećanje indeksa krajnjih čvrstoća, smanjenje faktora potencijanog bubrenja.

UŠTEDA VREMENA I NOVCA

ViaCalco® tretman zemljišta – nudi i obezbeđuje pre svega velike uštede sa ekonomskog aspekta na sam projekat. Kreč kao proizvod, nudi sledeće:

  • Nominalna cena - košta manje, nego ostale metode i opcije, posebno kada se poredi sa najzastupljenijom metodom ‘’iskop-transport-istovar’’ koja je zastupljena u tradicionalnoj metodi korišćenja agregata i drugog rasutog materijala za određene slojeve u izgradnji
  • Rapidno povećava nosivost radnih platformi na samom gradilištu/trasi, omogućavajući da se sav ostali građevinski materijal i građevinska mehanizacija dostavi na samo gradilište – bez gubljenja dragocenog vremena i radnih dana. Kao sto kaze stara izreka ’vreme je novac – kreč pomaže da vreme radi za nas’’ !

Redukcija i smanjenje troškova izrade nasipa za klovozne konstrukcije. Zemljište stabilisano    krečnom metodom, daje velike čvrstoće koje su najbitniji deo u izradi nasipa i konstrukcija.

 

Pogledajte naše preporuke