ViaCalco®: Lianti hidraulici speciali pe baza de var

LIANŢII HIDRAULICI din gama (VIACALCO®) sunt fabricaţi dintr-un amestec de var calcic si compuşi hidraulici,

Sunt materiale pulverulente cu proprietaţi hidraulice care  corespund necesităţii de îmbunătăţire a caracteristicilor fízico-mecanice a diverselor categorii de pământuri coezive (indice de plasticitate, umflare liberă, reducerea umidităţii, creşterea rezistenţei la compresiune), precum  şi de stabilizare a acestora.

Gama de lianţi hidraulici (VIACALCO®) cuprinde mai multe produse în funcţie de conţinutul de CaO din compoziţie.

Fiecare tip de liant hidraulic este  recomandat pentru stabilizarea unei anumite categorii de pamanturi, dupa cum urmeaza :

 

- VIACALCO® D , -  pentru pamanturi coezive, cu umflare liberă şi plasticitate mare si foarte mare (argile grase, argile, argile prăfoase)

- VIACALCO® F, VIACALCO® S - pentru pamanturi coezive si slab coezive , cu umflare liberă medie şi  plasticitate mijlocie sau redusă (prafuri argiloase, prafuri nisipoase argiloase, nisipuri prăfoase, nisipuri argiloase)

 

LIANŢII ViaCalco® se utilizeaza in  procesul de îmbunătăţire şi stabilizare a pământurilor coezive, pentru lucrări de  realizare a terenurilor de fundare, a umpluturilor din alcătuirea terasamentelor şi a straturilor de formă pentru următoarele categorii de lucrări: construcţii civile, industriale, agrozootehnice, drumuri de clase tehnice I - V, autostrăzi, căi ferate, porturi şi aeroporturi; 

 

Tratarea pamanturilor cu lianţi hidraulici VIACALCO®se realizează pentru:

  • îmbunătăţirea terenurilor care au rezistenţe mecanice reduse (pământuri

  • sensibile la umezire, compresibile, etc)

  • stabilizarea terasamentelor amenajate în taluz (ramblee si deblee);

  • creşterea capacitaţii portante a straturilor de formă pentru sistemele rutiere.

  • lucrari de consolidare a terenului de fundare in cazul reabilitarii cladirilor existente.

 

Punerea în operă a produselor LIANŢI HIDRAULICI (VIACALCO®), se efectuează în conformitate cu recomandările specificate în fişa tehnică anexată, prin procedeul de amestecare ”IN SITU” , respectându-se următoarele etape :

  • Aşternerea liantului  se  realizează cu mijloace mecanice (distribuitor de liant) pe suprafata stratului de pămant  în procentul stabilit în reteta cadru.  Viteza de înaintare a repartizatorului şi treapta de viteză sunt alese astfel încat să se obtină cantitatea  de liant / mp stabilită prin reteta cadru;

 

  • Omogenizarea  amestecului pământ - liant  cu utilaje specializate (freze de amestec, reciclatoare, pulvimixere) pană la obţinerea unui Gf - grad de făramiţare de minim 80%, (în 95% din numarul punctelor de măsurare efectuate conform STAS 10473/2- 86) prin trecerea amestecului prin site cu ochiuri pătrate cu latura de 8 mm. Amestecarea si omogenizarea se realizează pe loc iar pământul este fărâmiţat pe toata grosimea stabilită. Cantitatea de apă necesară pentru asigurarea umiditătii optime de compactare se stabileste de către laborator ţinând seama de umiditatea pământului,  aceasta  adăugându-se în timpul amestecării prin racordarea cisternei la reciclator, în acest fel stropirea realizându-se uniform, evitându-se supraumezirea locală;

 

  • Profilarea  se face cu respectarea pantei şi a lăţimii prevazute în proiect (aducerea la profilul necesar) utilizandu-se utilaje terasiere speciale (autogreder sau buldozer);

 

  • Compactarea amestecului profilat - se realizeaza prin efectuarea  unui numar de treceri cu cilindri compactori   lis şi/sau picior de oaie, pana la obtinerea unui grad de compactare în conformitate cu standardele în vigoare şi caietul de sarcini aferent lucrarii, urmarindu–se viteza şi tehnologia de compactare. Numarul de treceri  poate varia în functie de conditiile  din teren , acesta fiind stabilit în baza rezultatelor de la sectorul de probă executat în şantier.

 

  • Protecţia împotriva evaporării rapide a apei necesare hidratării liantului Viacalco, fie prin execuţia imediată a stratului următor, sau prin aplicarea unei pelicule   de impermeabilizare (emulsie bituminoasă, emulsii parafinoase).

 

Execuţia terasamentelor din pămanturi coezive tratate cu lianţi VIACALCO®, nu se efectuează in perioade cu precipitaţii şi cu temperaturi atmosferice negative.In cazul unor ploi accidentale sau de lungă durată , precum şi in caz de vant puternic execuţia stratului stabilizat cu liant VIACALCO® se întrerupe.

Stratul necompactat trebuie protejat împotriva pătrunderii apei prin acoperire cu folii de polietilenă sau prin compactarea stratului la suprafaţă. Pentru eventualele supraumeziri ale pămantului stabilizat se impune adoptarea de măsuri pentru reducerea umidităţii şi asigurarea compactării. La realizarea lucrărilor de îmbunătăţire şi stabilizare cu lianţi hidraulici  nu se va folosi pământ îngheţat şi nu se va aşterne pământul peste stratul final al terasamentului îngheţat şi/sau acoperit cu zăpadă sau gheaţă.


Carmeuse Romania

Str. Carierei Nr. 127A, 500052 Brasov, Romania

Tel: +40 268 516 841 Email: constructii@carmeuse.ro

Web: www.carmeuse-construction.com/ro