Grondbehandeling

Zeer fijne gronden met laag draagvermogen zijn vaak een grote uitdaging voor geotechnische ontwerpers. Het mixen van ViaCalco®  - kalkhoudende bindmiddelen - met fijne grond, verandert een niet werkbare locatie in een stabiel platform dat een basis geeft voor de verdere constructie van de fundering van snelwegen, spoorwegen, industrie terreinen, vliegvelden en ander grondwerken die te maken hebben met burgerlijke bouwkunde. Moeilijke gronden kunnen hierdoor gerecycleerd worden in het bouwproject, en wegvoer en storten van deze gronden zal geminimalizeerd worden. Dit is een groene, duurzame oplossing voor alle partijen in het bouwproces.

Probleem

Natte, slappe en fijne gronden zijn een enorme uitdaging bij vele bouwprojecten. Een modderige ondergrond is moeilijk om goed werk te leveren, omwille van de moeilijke toegang voor voertuigen. Voor bouwwerven wil dit zeggen : verloren tijd en geld.

Oplossing

Het mengen ViaCalco® in de fijne grond zal snel de grondeigenschappen verbeteren omwille van :

  • drogen : reduceert het watergehalte in de grond
  • verkruimelen – het vermindert de plasticiteit, en maakt de grond samendrukbaar, waardoor een onmiddelijk draagvermogen wordt gecreëerd
  • uitharden ofwel stabilisatie – het verhoogd op lange termijn sterkte en het beperkt het zwellen van gronden. Ook vorst-dooi weerstand kan behaald worden indien voldoende ViaCalco® wordt aangewend

Bespaart tijd & geld
Grondbehandeling met ViaCalco® biedt economische voordelen.

  • Het kost minder dan alle andere opties, in het bijzonder als het vergeleken wordt met verwijderen van gronden en aanvoer van nieuwe steenslagfunderingsmaterialen.
  • Onmiddelijk na het mixen en verdichten verhoogt de draagkracht van de grond en maakt werfverkeer mogelijk. Daardoor kunnen bouwmaterialen aangevoerd worden en kunnen de bouwoperaties starten. Tijd is geld, want het gebruik van ongebluste kalk of ViaCalco® helpt het werk op schema te houden.
  • Reductie van de totale kosten voor funderingen, omdat met ViaCalco® gestabiliseerde grond op lange termijn veel draagsterkte wordt gecreëerd. Hiermee kan rekening gehouden worden tijdens het ontwerp, zodat de bovenliggende funderings- en afwerkingslagen geoptimalizeerd kunnen worden in hun dikte, ofwel hoeveelheid aan materialen.

 

Geen resultaat voor deze categorie